Copyright

 

Obsah Internetových stránek www.multipla.wz.cz  je chráněn autorským zákonem.

 Kopírování nebo další šíření textů, fotografií  bez písemného souhlasu autora není dovoleno a je nezákonné.

V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) včetně pozdějších vyhlášek je provozovateli umožněno vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu i funkčních možností. 

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Internetových stránkách.